Kort om Tysklands historia

 • 1517 - 1521: Reformationen och Luthers 95 teser
 • 1618 -1648: 30åriga Kriget
 • 1648: Westfaliska Freden
 • 1740: Frederik den Store kommer till makten
 • 1740 - 1763: Preussen blir världsmakt
 • 1789 – 1815: Tyskland efter Franska Revolutionen och Napoleons styre
 • 1815-1830: Restaurationen och Revolution
 • 1848-1849: Revolution
 • 1871: Första Riket grundas
 • 1871- 1890: Tyska Riket regeras av Bismarck
 • 1914- 1918: Första Världskriget
 • 1919- 1933: Weimar Republik
 • 1933- 1939: Hitlers NSDAP tar makten och bygger upp diktaturen
 • 1939- 1945: Andra Världskriget
 • 1945 – 1949: Tyskland delas i två stater: BRD och DDR
 • 1989: Murens fall
 • 1990: Tyskland återförenas

Upplev landet genom att hyra stuga i Tyskland.