NOVASOL:s policy rörande personuppgifter

Nedan hittar du NOVASOL:s personuppgiftspolicy som innehåller information om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter.

1.    Ansvar för dina personuppgifter

www.novasol.dk samt övriga NOVASOL-hemsidor och -kataloger ägs och underhålls av NOVASOL A/S, Virumgårdsvej 27, 2830 Virum, Danmark. 

Alla frågor som rör dataskydd skickas till följande e-postadress: datainformation@novasol.com 

NOVASOL ansvarar för en korrekt behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskydds- och sekretesslagarna.

2.    Uppgifter som samlas in och behandlas

För hyrestagare:

När du bokar ett semesterhus hos NOVASOL behandlar vi de personuppgifter som du ger oss i samband med din bokning och din vistelse. Det handlar normalt sett om ditt och ditt resesällskaps namn, adress, telefonnummer samt e-postadress och betalningsuppgifter. 

När du skapar en gästprofil hos oss, behandlar vi personuppgifterna som du skickar oss när du skapar en profil.

För husägare:

När du väljer att hyra ut ditt semesterhus via ett förmedlingsavtal med NOVASOL behandlar vi de personuppgifter som du ger oss i samband med avtalet. Det handlar normalt sett om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och bankkontouppgifter samt uppgifter om ditt semesterhus.

Allmänt:

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, behandlar vi e-postadressen som du anger vid anmälan.

Om du ber oss kontakta dig med information om att hyra ut ditt hus genom NOVASOL, behandlar vi personuppgifterna du lämnar när du gör den förfrågan. Det handlar normalt sett om ditt namn, telefonnummer, e-postadress och postnummer och land som ditt semesterboende ligger i.

När du använder Live Chat funktionen på vår hemsida, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar via chatfunktionen. Det handlar normalt sett om ditt namn, e-postadress, nationalitet och information om din sökning efter ett semesterboende att hyra.

När du ber oss att skicka dig ett påminnelsemail med en länk till din icke genomförda bokning, behandlar vi personuppgifterna som du redan angett i bokningsprocessen och e-postadressen som du lämnar vid förfrågan.

När du deltar i en av våra undersökningar, behandlar vi personuppgifterna som du skickar oss när du svarar på frågorna i undersökningen.

När du använder vår hemsida samlar vi in uppgifter som rör din användning av hemsidan via cookies eller kakfiler. För mer information om cookies och hur vi använder dem hänvisar vi till vår Policy rörande cookies.

3.    Syftet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kan behandlas i olika syften beroende på ditt förhållande till NOVASOL, exempelvis:

 • för att behandla och genomföra din bokning när du gör en bokning hos NOVASOL
 • för att göra din bokningsinformation tillgänglig för dig
 • för att uppfylla våra förpliktelser i samband med förmedlingsavtalet när du hyr ut ditt semesterhus via NOVASOL
 • till statistik som hjälper oss att optimera uthyrningen och förbättra vår service till dig
 • för att göra återkommande besök på vår hemsida mer personliga och att personlisera annonsering
 • för att generera intresse i våra produkter, service och koncept, och att inspirera användare att besöka vår hemsida
 • för att informera dig om våra erbjudanden och andra tjänster som vi tror kan intressera dig
 • som del av vårt samarbete med affärspartners
 • för att behandla frågor som inkommer till vår kundservice
 • för att skicka dig den information du efterfrågar; och
 • för att följa tillämplig lagsitftning.

4.    Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

När du bokar ett semesterhus via NOVASOL eller när du ingår ett förmedlingsavtal med NOVASOL för uthyrningen av ditt semesterboende, får du ta emot specifika uppgifter om behandlingen av dina personuppgifter. 

Vi behandlar personuppgifter på en av följande rättsliga grundvalar:

Kontraktsuppfyllande

Med hyrestagare:

När du bokar ett semesterhus via NOVASOL behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning eftersom detta krävs för att kunna behandla och genomföra din bokning. Om du inte är villig att lämna dessa uppgifter kan vi inte genomföra din bokning. 

Med husägare:

När du ingår ett förmedlingsavtal med NOVASOL behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med att detta avtal ingås samt uppgifter om ditt semesterhus eftersom dessa krävs för att kunna genomföra och optimera uthyrning och uppfylla våra avtalsförpliktelser. Om du inte är villig att lämna dessa uppgifter kan vi inte uppfylla våra avtalsförpliktelser. 

Berättigat intresse

För hyrestagaren:

När du bokar ett semesterhus via NOVASOL behandlar vi de personuppgifter som du lämnar i samband med din bokning för att kontakta dig med bra erbjudanden och tips om NOVASOL produkter och service. Denna behandling av dina personuppgifter genomförs eftersom vi har ett berättigat intresse av att behålla kontakten med dig i hopp om att du ska vilja hyra ett semesterhus genom oss i framtiden. Du kan därför förvänta dig att vi kontaktar dig löpande med erbjudanden. 

När du skapar en gästprofil hos oss, behandlar vi personuppgifterna som du använder i din profil med grund i vårt berättigade intresse att ge dig bra kundservice.

När du deltar i vår "Välkommen hem undersökning", behandlar vi personuppgifterna i dina svar för att förbättra vår kundservice. Ibland delar vi din feedback med ägaren av semesterhuset så att husägaren också kan använda denna feedback i samband med deras semesterhus. Denna behandling av din data görs med grund i vårt berättigade intresse att ge den bästa möjliga kundservicen. Ibland använder vi gästomdömen i samband med marknadsföring på våra digitala plattformar och sociala media. Ditt förnamn och ditt hemland kommer visas i samband med dina kommentarer. Denna behandling av din data grundar sig i vårt intresse att ge information till andra gäster om semesterhuset, resmålet och att marknadsföra vårt utbud. 

För husägaren:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig efter att förmedlingsavtalet har upphört med erbjudanden relaterade till att återuppta vårt samarbete. Denna behandling av dina personuppgifter genomförs eftersom vi har ett berättigat intresse av att behålla kontakten med dig och därmed verka för möjligheten att kunna återuppta vårt samarbete. Du kan därför förvänta dig att vi kontaktar dig efter att förmedlingsavtalet har löpt ut med erbjudanden och information som är relevant för dig i samband med att du tar ställning till om du vill återuppta uthyrningen via NOVASOL.

Du har alltid rätt att begära att vi upphör att skicka dig marknadsföringsmaterial. Det gör du genom att skriva till följande e-postadress: datainformation@novasol.com.

Allmänt:

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, behandlar vi dina personuppgifter med grund i vårt intresse att marknadsföra NOVASOL:s produkter och tjänster till dig. Du kan avanmäla dig från nyhetsbrevet när som helst genom att klicka på avanmälningslänken längst ner i mailet.

Om du ber oss kontakta dig med information om uthyrning av ditt hus genom NOVASOL eller ber oss att skicka ett påminnelsemail med en länk till din icke genomförda bokning, behandlar vi dina personuppgifter med grund i din förfrågan och vårt intresse att marknadsföra NOVASOL's produkter och tjänster till dig.

För att optimera vår service använder vi en del personuppgifter för statistiska ändamål. Vi genomför denna behandling eftersom vi har ett intresse av att ge bästa möjliga kundservice.

Ibland delar vi personuppgifter med affärspartners såsom konsumentföreningar för att de ska använda dem i statistiska syften och för att förbättra vår kundservice. Denna behandling av personuppgifter utförs med grund i vårt intresse i att utveckla affärsrelationer som förbättrar din kundserviceupplevelse.

Vi överför ibland krypterade e-postadresser till bland annat Facebook och Google, så att de å NOVASOL:s vägnar kan använda dem för att skapa intresse för våra produkter, tjänster och koncept, och inspirera användare till att besöka vår hemsida. Denna behandling utförs med grund i vårt intresse att målinrikta vår marknadsföring.

Vi använder även kunduppgifter på recensionssidor, bl.a. Trustpilot, och det kan därför hända att du får ett meddelande från en tredjeparts omdömessajt där du beds om dina åsikter i samband med en vistelse i ett sommarhus och/eller de tjänster du har tagit emot från oss. Denna behandling utförs eftersom vi har ett intresse av att ge bästa möjliga kundservice. 

Du har alltid rätt att motsätta dig att dina personuppgifter behandlas i ovan nämnda syfte. Det gör du genom att skriva till följande e-postadress: datainformation@novasol.com.

Samtycke

Om du använder vår Live Chat funktion, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar via chatfunktionen med grund i ditt samtycke.

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till en samarbetspartner i syfte att de ska kunna kontakta dig med bra erbjudanden etc. om du inte har gett oss särskilt samtycke till att göra detta. 

Om vi använder bilder eller videor av dig i vår marknadsföring, ber vi före användningen dig om ditt samtycke. 

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skriva till följande e-postadress: datainformation@novasol.com.

Uppfyllande av rättslig förpliktelse

När lagstiftningen fastställer att vi är rättsligt förpliktade att genomföra en behandling av personuppgifter, kommer vi att genomföra denna behandling i enlighet med vår rättsliga förpliktelse.

5.    Överföring av personuppgifter

NOVASOL överför, på de lagliga grunder nämnda ovan, relevanta personuppgifter till uthyrare/hyrestagare, andra bolag i NOVASOL-koncernen, samarbetspartners som exempelvis resebyråer, uthyrningsportaler, kreditkortsföretag, försäkringsbolag, konsumentföreningar och städfirmor samt offentliga myndigheter.

Om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke delar vi inte vidare dina personuppgifter med utvalda samarbetspartners i syfte att de ska kunna kontakta dig med bra erbjudanden etc. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skriva till följande e-postadress: datainformation@novasol.com.

NOVASOL överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EEA när vi har fått garantier för att det finns en tillräcklig skyddsnivå, antingen genom att EU-kommissionen har meddelat att landet i fråga har en tillräckligt god skyddsnivå eller genom det så kallade ”Privacy Shield”-programmet eller när de omfattas av standardvillkor om dataskydd som har godkänts av EU-kommissionen. Mer information om detta får du genom att skriva till datainformation@novasol.com

6.    Lagringstid

Vi lagrar bara dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med avseende på de relevanta syftena eller i enlighet med gällande lagstiftning. Vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem.

7.    Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter NOVASOL har registrerat och att göra ändringar i dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller om behandlingen är olaglig. 

Du har rätt att begära att NOVASOL begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att vi upphör att skicka dig marknadsföringsmaterial. 

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format och att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke om vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke.

Alla frågor som rör dina rättigheter besvaras genom att skriva till följande e-postadress: datainformation@novasol.com.

8.    Andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Denna personuppgiftspolicy gäller bara för våra hemsidor. Om du använder länkar till andra hemsidor rekommenderar vi att du läser deras personuppgiftspolicy.

9.    Uppdatering av vår personuppgiftspolicy 

Vi går regelbundet igenom vår personuppgiftspolicy och publicerar alla uppdateringar på vår hemsida.

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast i september 2019.

Alla frågor som rör dataskydd besvaras genom att skriva till följande e-postadress: datainformation@novasol.com