Generella villkor

AVTAL MELLAN DIG OCH NOVASOL

Denna webbplats är gjord tillgänglig för dig av Awaze A/S och dess olika handelsavdelningar (”NOVASOL”, ”vi”, ”oss”, eller ”våra”). Din användning av denna webbplats och/eller ditt godkännande utan ändring av avtalen, villkoren och meddelanden publicerade på denna webbplats (Villkoren) utgör ditt samtycke till alla sådana Villkor. OM DU INTE KAN ACCEPTERA DESSA VILLKOR, ÄR DU INTE AUKTORISERAD ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS.

GENOM ATT KLICKA PÅ GODKÄNNANDE-KNAPPEN, SLUFÖR REGISTRERINGSPROCESSEN OCH SEDAN KLICKAR PÅ FORTSÄTT KNAPPEN PÅ, ELLER, DÄR DU HAR TIDIGARE REGISTRERAT, GENOM ATT LOGGA IN PÅ, DENNA WEBBPLATS, ANGER DU ATT DU ACCEPTERAR ATT VARA BUNDEN TILL SAMTLIGA VILLKOR.

Dessa Villkor gäller både för din användning av, och för all Internettrafik som besöker, denna webbplats.

NOVASOL förbehåller sig rätten att när som helst, helt och hållet, omedelbart revidera, ändra eller på annat sätt uppdatera dessa Villkor. Sådana revideringar, ändringar eller uppdateringar ska träda i kraft omedelbart vid offentliggörandet. Genom att använda denna webbplats efter att NOVASOL har offentliggjort sådana revideringar, ändringar eller uppdateringar, accepterar du att vara bunden av sådana ändrade Villkor.

Denna webbplats tillåter dig att länka till några andra webbplatser som kan eller kan inte vara anslutna till denna webbplats och/eller med NOVASOL, och som kan ha avtal, villkor och användningsanvisningar som skiljer sig från eller innehåller avtal, villkor och meddelanden utöver de Villkor som anges på denna webbplats. Din tillgång till sådana webbplatser via länkar som tillhandahålls på denna webbplats styrs av avtalen, villkoren, meddelanden och policys för dessa webbplatser, inte den här webbplatsen.

NOVASOL garanterar inte överföringen eller bearbetningen av någon information eller online aktivitet eller transaktion som lämnats till denna webbplats. Överföringen av någon information innebär inte att online aktiviteten eller transaktionen har accepterats eller avvisats, men indikerar bara att en överföring har initierats. Alla online aktiviteter och transaktioner är föremål för skriftlig bekräftelse. Dessutom kan servicenivån på och från denna webbplats variera, och den här webbplatsen kan vara otillgänglig eller nere under tidsperioder. NOVASOL förbehåller sig rätten att stänga av eller avbryta denna webbplats, helt eller delvis, av affärs eller tekniska skäl. NOVASOL:s tjänster kan dock nås via traditionella medel, t.ex. via telefon eller vanlig post.

POLICY RÖRANDE PERSONUPPGIFTER

Klicka här för att läsa NOVASOL:s policy rörande personuppgifter

VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTTER OCH ANDRA BEGRÄNSNINGAR

Denna webbplats ägs, kontrolleras, hanteras och drivs av Awaze A/S Virumgårdsvej 27, DK-2830 Virum, Danmark, tel. +45 39277000. Copyright © Awaze A/S. Alla rättigheter förbehållna.

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, illustrationer, ljudklipp och videoklipp, skyddas av upphovsrätter, varumärken, servicemärken och/eller andra immateriella rättigheter (som regleras av dansk, europeisk (EU), amerikansk (USA) och världsomspännande upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser, sekretess- och reklamlagar och kommunikationsföreskrifter och stadgar) och ägs och kontrolleras av NOVASOL och/eller dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartners eller partners eller gruppen av företag under Awaze, inklusive holdingbolag, dotterbolag och systerföretag (gemensamt kallat ”Awaze Group of Companies”), som NOVASOL och dess olika handelsavdelningar tillhör; eller av tredje parts innehållsleverantörer, agenter, underleverantörer, leverantörer, återförsäljare, annonsörer, sponsorer och licenshavare (gemensamt kallat ”Leverantörer”) som har licensierat sitt innehåll på denna webbplats eller rätten att marknadsföra sina produkter och/eller tjänster till NOVASOL.

Innehåll på denna webbplats eller någon webbplats som ägs, drivs, kontrolleras eller licensieras av NOVASOLs affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartners eller partners eller något/några företag inom Awaze Group of Companies eller Leverantörer är enbart för din personliga, icke- kommersiella användning. Du får skriva ut en kopia av innehållet, men du får inte ändra, kopiera, visa, utföra, reproducera, publicera, licensera, skapa derivatverk från, överföra, ladda upp, skicka, överföra, distribuera, sälja och/eller utnyttja innehållet eller informationen på något sätt (inklusive via e-post eller andra elektroniska medel) eller någon programvara som är inblandad i att använda sådant innehåll eller information för kommersiell användning utan föregående skriftligt samtycke från NOVASOL och/eller dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartners eller partners , eller något/några företag inom Awaze Group of Companies eller Leverantörer. Du kan begära samtycke genom att kontakta NOVASOL direkt.

Utan det föregående skriftliga samtycket från NOVASOL och/eller dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartners eller partners eller något/några företag inom Awaze Group of Companies eller Leverantörer, är din ändring av innehållet, användning av innehållet på någon annan webbplats eller nätverksmiljö eller användning av innehållet för annat ändamål än personlig, icke-kommersiell användning, en överträdelse av rättigheterna mot ägarna av NOVASOLs och/eller dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartners eller partners eller något av ett eller flera företags inom Awaze Group of Companies, eller Leverantörers, upphovsrätter, varumärken eller servicemärken och andra äganderättigheter, och är förbjudet.
Som villkor för din användning av denna webbplats garanterar du NOVASOL att du inte kommer att använda den här webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet av dessa Villkor, inklusive men utan begränsning av utgivning eller överföring av hotfull eller kränkande, ärekränkande, obscent, skandalöst, frånstötande, pornografiskt eller anstötligt material.

Givet Internets unika natur och behovet av att säkerställa NOVASOLs system och teknik, förbehåller sig NOVASOL rätten att i sin, när som helst, helt och hållet, obegränsade kapacitet att begränsa eller förbjuda tillgång till denna webbplats för någon användare av någon anledning, och särskilt att begränsa eller förbjuda åtkomst för användare som visar missbruksmönster, eller ovanlig eller otillbörlig användning av denna webbplats eller som bryter mot dessa Villkor. Om du bryter mot något av dessa Villkor upphör ditt tillstånd att använda den här webbplatsen utan dröjsmål utan att det behövs något meddelande.

Du får inte på din webbplats använda några varumärken, servicemärken eller upphovsrättsskyddade material som visas på denna webbplats, inklusive men inte begränsade till logotyper eller tecken utan särskilt skriftligt samtycke från ägaren till varumärket eller upphovsrätten. Du får inte rama in eller på annat sätt inkludera något av innehållet eller annat material på denna webbplats på din egen eller någon annan hemsida eller utan det föregående skriftliga samtycket från NOVASOL.

Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri, inklusive de som Awaze Corporation, som är moderbolag till NOVASOL, och något företag eller företag inom Awaze Group of Companies, kan vara varumärken tillhörande respektive ägare, oavsett om de är registrerade.

FRISKRIVNING AV GARANTIER OCH ANSVAR

ALLT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS SOM DET ÄR OCH SOM FUNNET OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT. NOVASOL OCH/ELLER DESS AFFILIERADE ELLER RELATERADE ENHETER, SAMARBETSPARTNERS ELLER PARTNERS, ELLER ANSVAR OCH NÅGOT/NÅGRA FÖRETAG INOM Awaze Group of Companies ELLER Leverantörer, FRÅNSÄGER SIG I DEN OMFATTNING, SOM ÄR TILLÅTET I FÖRHÅLLANDE TILL GÄLLANDE DANSK ELLER EUROPEISK (EU) LAG TILLÄMPLIG PÅ DESSA VILLKOR, ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PASSANDE TILL ETT VISST SYFTE, TITEL OCH KRÄNKNING.

VARKEN NOVASOL OCH/ELLER DESS AFFILIERADE ELLER RELATERADE ENHETER, SAMARBETSPARTNERS ELLER PARTNERS, ELLER ANSVAR OCH NÅGOT/NÅGRA FÖRETAG INOM Awaze Group of Companies ELLER Leverantörer, ELLER NÅGON PERSON INVOLVERAD I SKAPANDET, PRODUKTIONEN OCH DISTRIBUTIONEN AV DENNA WEBBPLATS, GARANTERAR ATT WEBBPLATSENS INNEHÅLLANDE FUNKTIONER KOMMER VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT SERVERN SOM GÖR INNEHÅLLET TILLGÄNGLIGT KOMMER VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKAPLIGA KOMPONENTER. INNEHÅLLET SOM DU TILLGÅR PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ENBART FÖR DIN BEKVÄMLIGHET, INFORMATION OCH TRANSAKTIONELLA MÖJLIGHETER.

NOVASOL GARANTERAR INTE ELLER GÖR NÅGRA REPRESENTATIONER OM RESULTATEN SOM KAN UPPNÅS VID ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN, EXAKTHETEN ELLER VALUTA FÖR NÅGOT INNEHÅLLS INFORMATION, TJÄNST OCH/ELLER VARA FÖRVÄRVAD GENOM DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. VI FÖRSÖKER SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLLET SOM DU NÅR PÅ DENNA WEBBPLATS VID VARJE TILLFÄLLE ÄR KORREKT. INNEHÅLLET KAN DOCK INKLUDERA BRISTANDE EXAKTHET, TYPOGRAFISKA FEL OCH UTELÄMNANDEN. VI KOMMER GÖRA VÅRT BÄSTA FÖR ATT KORRIGERA FEL OCH UTELÄMNANDEN SÅ SNABBT SOM PRAKTISKT MÖJLIGT EFTER ATT HA BLIVIT MEDDELAD OM DEM. ÄNDRINGAR ÄR PERIODISKT GJORDA TILL INNEHÅLLET SOM DU NÅR PÅ DENNA WEBBPLATS MED TILLÄGG, RADERINGAR OCH ÄNDRINGAR SOM GÄLLER DÄRTILL OCH FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR KAN GÖRAS PÅ FUNKTIONALITET, DESIGN ELLER LAYOUT AV DENNA WEBBPLATS. 

DU UTTRYCKLIGT GODKÄNNER ATT ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER PÅ DIN EGEN RISK. DU (OCH INTE NOVASOL) TAR ALLA KOSTNADER FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION AV DITT/DINA SYSTEM. DU UTTRYCKLIGT GODKÄNNER ATT VARKEN NOVASOL OCH/ELLER DESS AFFILIERADE ELLER RELATERADE ENHETER, SAMARBETSPARTNERS ELLER PARTNERS, ELLER NÅGOT/NÅGRA FÖRETAG INOM Awaze Group of Companies ELLER Leverantörer, ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA ELLER AGENTER, ELLER NÅGON PERSON ELLER ENHET INVOLVERAD I SKAPANDET, PRODUKTIONEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DENNA WEBBPLATS, ÄR PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG ELLER SKYLDIG MOT NÅGON PERSON ELLER ENHET FÖR NÅGON FÖRLUST, SKADA (OAVSETT OM DET ÄR INDIREKTA, PUNITIVA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, ELLER FÖLJDAKTIGA), ANSVAR ELLER ANNAN VERKAN AV NÅGOT SLAG ELLER TYP SOM ÄR BASERAT PÅ KONTRAKT, ERSÄTTNINGSANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM ORSAKATS AV ELLER SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN ELLER FÖRSÖK TILL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD SIDA, UNDANTAGET I RELATION TILL ANSVAR, FÖRLUSTER OCH SKADOR FÖR DÖD ELLER PERSONLIG SKADA FÖR VILKA INGA BEGRÄNSNINGAR GÄLLER.

VIA EXEMPEL OCH UTAN BEGRÄNSNING AV OVANSTÅENDE, FRÅNSÄGER SIG NOVASOL OCH/ELLER DESS AFFILIERADE ELLER RELATERADE ENHETER, SAMARBETSPARTNERS ELLER PARTNERS, ELLER NÅGOT/NÅGRA FÖRETAG INOM Awaze Group of Companies ELLER Leverantörer, FÖR VARJE ANSVAR TILL KRAV, FÖRLUST ELLER SKADA SOM KOMMER FRÅN ELLER RESULTERAT I WEBBPLATSENS PRESTANDA, FEL, FÖRSUMMELSER, AVBROTT, RADERINGAR, DEFEKTER, DRIFTSSTÖRNINGAR, DATAVIRUS, STÖLD, FÖRSTÖRELSE, OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV PERSONLIG DATA, ELLER MATERIAL SOM FÖREKOMMENR PÅ DENNA WEBBPLATS.
NOVASOL OCH/ELLER DESS AFFILIERADE ELLER RELATERADE ENHETER, SAMARBETSPARTNERS ELLER PARTNERS, ELLER NÅGOT/NÅGRA FÖRETAG INOM Awaze Group of Companies ELLER Leverantörer, SKA ANSVARA FÖR FÖR DIREKT FÖRLUST SOM KOMMER FRÅN ELLER RESULTERAR AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, HURUVIDA BASERAT PÅ KONTRAKT, ERSÄTTNINGSANSVAR, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT UPP TILL VÄRDET AV DET TOTALA BELOPP FÖR TRANSAKTIONEN, SOM LIGGER TILL BAKGRUND FÖR VARJE ENSAMT STÅENDE HÄNDELSE ELLER SERIE AV SAMMANKOPPLADE HÄNDELSER.

DETTA ANSVARSAVSNITT ÄR ENDAST APPLICERBART OCH TILL DEN STÖRSTA GRAD TILLÅTEN ENLIGT LAG.

DETTA PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.

SKADEERSÄTTNING

Du accepterar att försvara, ge strafffrihet och hålla NOVASOL och/eller dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartners eller partners eller något av ett eller flera företags inom Awaze Group of Companies, eller Leverantörers, och deras chefer, direktörer, medarbetare, tillhörande eller relaterade enheter, agenter, underleverantörer, leverantörer och licensierare fria från skadeersättning från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader inklusive rimliga juridiska avgifter, som uppkommer till följd av att du bryter mot dessa Villkor.

TREDJE PARTS RÄTTIGHETER

Dess Villkor är till fördel för NOVASOL och/eller dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartner eller partner eller något av ett eller flera företag inom Awaze Group of Companies, eller Leverantörer, och deras chefer, direktörer, medarbetare, tillhörande eller relaterade enheter, agenter, underleverantörer, leverantörer och licensierare. Var av dessa individer eller enheter ska ha rätt att hävda och verkställa dessa Villkor direkt mot dig på dess eller deras vägnar.

LÄNKAR

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser (”Länkade Sidor”). Länkade Sidor tillhandahålls dig endast för din bekvämlighet, information och, i vissa fall, trasaktionella förmåga, och därför sker ditt användade av dem på egen risk. Innehållet på Länkade Sidor är inte under kontrollen av NOVASOL, och NOVASOL är inte ansvarig för, och stöder inte, sådant innehåll oavsett om NOVASOL är relaterade till ägarna av sådana Länkade Sidor eller ej.

Du får inte skapa en hyperlänk till denna webbplats eller tillhandahålla länkar som anger eller gör sken av reklam, sponsring eller stöd av din egen, eller någon annan, webbplats av NOVASOL och/eller dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartner eller partner eller något av ett eller flera företag inom Awaze Group of Companies, eller Leverantörer, utan att ha skriftligt godkännande att göra så.

ANVÄNDNING AV NOVASOLS BOKNINGSSERVICE

Funktionen för NOVASOL Bokningsservice publicerad på denna webbplats tillhandahålls uteslutande för att hjälpa dig att avgöra tillgängligheten för semesterboenden och, i vissa fall, reserelaterade produkter och tjänster, genomföra online transaktioner och inköp, göra legitima bokningar och ta emot bekräftelser med avseende på det eller på annat sätt göra affärer med leverantörer, och för inga andra ändamål. Du garanterar att du är minst 18 år och har juridisk auktoritet att ingå i detta Avtal och att använda denna webbplats i enlighet med alla här angivna Villkor. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för all din användning av denna webbplats (såväl som för användning av ditt konto av andra, inklusive men utan begränsning minderåriga (personer under 18 år) som bor hos dig). Du godkänner att övervaka all användning av denna webbplats gjord i ditt namn eller konto. Du garanterar också att all information (inklusive uppgifter du lämnar till NOVASOL i syfte att göra förfrågningar och legitima bokningar, inköp av reserelaterade produkter och tjänster, och genomföra onlinetransaktioner) som tillhandahålls av dig eller medlemmar av ditt hushåll, eller tredje parter som auktoriseras och övervakas av dig för användning av denna webbplats, är sann och korrekt.

Du garanterar vidare att alla kredit- eller betalkort som du använder för att utföra onlinetransaktioner är din egen/dina egna och att det finns tillräckliga medel på sådana kredit- och betalkonton för att täcka kostnaderna för semesterboendet du bokar och eventuella reserelaterade produkter och tjänster som du köper i relation därmed. Om det finns några ändringar i uppgifterna du har angett, är det ditt ansvar att informera NOVASOL så snart som möjligt. Utan begränsning är eventuella spekulativa, falska eller bedrägliga aktiviteter eller bokningar eller inköp eller onlinetransaktioner eller eventuella aktiviteter eller bokningar eller inköp eller onlinetransaktioner för att skapa efterfrågan förbjuden.

NOVASOLs bokningsvillkor (oavsett om sådana visas under namnet NOVASOL eller någon av dess handelsavdelningar), vilka är separata villkor till dessa Villkor, gäller för alla onlineaktiviteter och transaktioner på och i relation med NOVASOLs bokningsservicefunktion publicerad på denna webbplats.

Du godkänner att följa NOVASOLs bokningsvillkor och/eller villkoren för någon av NOVASOLs affilierade eller relaterade företag, samarbetspartners eller partners, eller något/några företag inom Awaze Group of Companies, eller Leverantörer, eller andra tredje parter som är auktoriserade av oss, med vilken du väljer att handla, inklusive men inte begränsat till betalning av alla belopp vid förfallodagen och efterlevnad av alla regler, föreskrifter, restriktioner och begränsningar vad gäller tillgänglighet, beläggning och användning av semesterboende, tillgänglighet av resepris och andra reserelaterade produkter och tjänster, och det faktiska utnyttjandet av reserelaterade produkter och tjänster köpta i samband med semesterboendet. Särskilda regler, föreskrifter, restriktioner och begränsningar kan vara tillämpliga på ett semesterboende, resepris eller annan reserelaterad produkt eller tjänst som du valt. Om de gör det kommer du att uppmärksammas om dessa särskilda regler, föreskrifter, restriktioner och begränsningar innan bekräftelse av din bokning eller köp.

NOVASOL kommer inte vara ansvarig för tillhandahållande av icke-semesterboenderelaterade bokningar, och reserelaterade produkter och tjänster som erbjuds av dess affilierade eller relaterade enheter, samarbetspartners eller partners eller något/några företag inom Awaze Group of Companies, eller Leverantörer, eller andra tredje parter som är auktoriserade av oss, till dig, oavsett om vi agerar som agenter för sådana enheter eller för någon aspekt av förhållandet mellan dig och någon eller flera av dessa enheter. Du ska vara ansvarig för alla avgifter, omkostnader, tullar, skatter och bedömningar som uppstår på grund av användningen av denna webbplats eller som uppstår i samband med onlineaktiviteter och transaktioner på och i samband med NOVASOLs bokningsservicefunktion som publiceras på denna webbplats.

Denna webbplats hindrar dig inte från att begära eller göra omöjliga bokningar av semesterboende, eller inköp av inkompatibla reserelaterade produkter och tjänster, t.ex. två färjeöverfarter till samma destination under samma datum eller två färjeöverfarter till olika destinationer för avgång på samma datum, eller en färjeöverfart till en destination för ett semesterboende till en annan plats samma resedatum. Om du gör sådana omöjliga eller icke-kompatibla förfrågningar, bokningar eller reserelaterade köp, accepterar du att detta är dina frivilliga handlingar, fel, försummelser och/eller utelämnanden, att det här är hela ditt ansvar och att NOVASOL inte är ansvarig för ge dig en återbetalning, helt eller delvis, eller vara skyldig att rätta till situationen, för att du gör sådana felaktiga, slarviga eller oaktsamma förfrågningar, aktiviteter och onlinetransaktioner.

LAG OCH JURISDIKTION

Detta Avtal (och eventuella tvister, krav eller förfaranden av vilken typ som helst som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen av denna Webbplats och/eller NOVASOLs bokningsservicefunktion publicerad på denna webbplats) regleras av och skall tolkas i enlighet med dansk lag. Du godkänner härmed de danska domstolarnas exklusiva jurisdiktion i alla tvister som härrör från eller relaterar till användningen av denna webbplats. De som väljer att komma åt denna webbplats från annat land än Danmark är ansvariga att de följer lokala lagar, om, och i den utsträckning som, lokala lagar är tillämpliga. Du får inte använda eller exportera material eller innehåll som finns på denna webbplats i strid med dansk och EU:s exportlagar och förordningar. Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från dessa Villkor.

Du godkänner att det inte finns något joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande mellan dig och NOVASOL, antingen som ett resultat av detta Avtal eller din användning av denna webbplats.

HELA ÖVERENSKOMMELSEN

Bestämmelserna i dessa Villkor och varje skyldighet som refereras här representerar hela Avtalet mellan NOVASOL och dig och ersätter eventuella tidigare förslag, avtal eller överenskommelser (antingen muntliga eller skriftliga) som inte ingår här. Om eventuella inkonsekvenser föreligger mellan dessa Villkor och eventuella framtida publicerade villkor, regler och meddelanden om användning eller förståelse, skall de senast publicerade Villkoren eller villkoren, reglerna och meddelandena gälla.

En tryckt version av detta avtal och alla meddelanden publicerat i elektronisk form ska tillåtas i juridiska eller administrativa förfaranden baserat på eller relaterat till detta Avtal i samma omfattning och under förutsättning av samma villkor som andra affärsdokument och handlingar ursprungligen skapade och underhållna i tryckt form.

EVENTUELLA RÄTTIGHETER SOM INTE BESKRIVS I OVANSTÅENDE RESERVERAS AV NOVASOL.

Se våra semesterhus och stugor i 19 länder: