Nederländernas historia

Nederländernas och Västeuropas historia under 1900-talet hänger mycket ihop.

Trots sin neutralitet under första världskriget fick landet uppleva konsekvenser som svält och elände och hemsöktes liksom de flesta grannländerna av en inre revolution. Denna hade till följd att demokratiseringen inleddes och stabiliserades med införandet av den allmänna rösträtten.

Det nederländska samhället moderniserades under de goda åren på 20 talet för att sedan störtas i en djup kris i samband med det globala sammanbrottet i början på 30 talet.

Nederländerna anfölls den 10 maj 1940 av tyskarna och befriades inte förrän 5 år senare, när kanadensiska förband intog landet den 5 maj 1945.

Efter kriget gav Nederländerna upp sin neutralitet och var med och grundade både EEG, som idag heter EU och NATO.

Trots bakslag som översvämningskatastrofen 1953 har Nederländerna under 1900-talets andra hälft utvecklats till en modern välfärdsstat som tillsammans med 11 partners införde Euron som valuta den 1 januari 2002.

Ta del av Nederländernas historia genom att hyra semesterhus i Nederländerna hos NOVASOL!