Montenegros historia

Innan slavernas ankomst var det område som idag kallas för Montenegro en del av provinsen Illyricum som tillörde det Romerska Riket.

Efter slutet för det stora Romerska riket, tog den bysantinske kejsaren besittning av området. Under 1000-talet inick Montenegro i kungariket Duklja med prins Peter i spetsen. Duklja, som även är känt som Zeta, härskade fram till 1200-talet då det erövrades av den serbiska härskarfamiljen Nemanjia

År 1186 införlivades Duklja som en provins i det serbiska kungadömet av storfursten Stefan Nemanja. En senmedeltida föregångare till dagens Montenegro var det serbiska furstendömet Zeta, som blev självständigt från Serbien 1371, även om det redan sedan 1356 hade haft visst självstyre under furst Balša I. Området erövrades av Osmanska riket år 1496.

Montenegro förklarades självständigt från Osmanska riket vid Berlinkongressen 1878.

Den första konstitutionen skrevs 1905 och den 28 augusti 1910 utropades Europas yngsta monarki och Nikola I kröntes kung. Landet led svårt i första världskriget mot Österrike tillsammans med Serbiens. Den serbiska armén drev ut österrikarna i slutet av kriget och ockuperade Montenegro den 29 november 1918. En montenegrinsk församling röstade för att återförenas med Serbien den 1 december samma år och landet kom senare ingå som en del av kungariket Jugoslavien och efter andra världskriget som en delrepublik i den socialistiska federativa republiken Jugoslavien.

I samband med Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet var Montenegro den enda delrepublik, förutom Serbien som inte förklarade sin självständighet. Att Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Makedonien valde att lämna federationen motsattes hårt av den dåvarande centralregeringen i Belgrad. Flera krig följde på upplösningen av Jugoslavien. Dessa krig brukar i folkmun kallas för de jugoslaviska krigen och Montenegro var tillsammans med Serbien en stridande part i samtliga krig (utom den väpnade konflikten i Makedonien).

I början av 2000-talet frigjorde sig Montenegro emellertid alltmer från Serbien, och i februari 2003 ersattes federationen Jugoslavien med den lösa statsunionen Serbien och Montenegro. Montenegro införde ny flagga och nationaldag 2004. 2006 röstade det montenegrinska folket slutligen för att bryta unionen med Serbien och förklarade sig självständiga. Samma år blev Montenegro upptagen som medlem av FN.

Montenegro skrev under EU:s stabiliserings- och associationsavtal i mars 2007 och väntas tas upp som ett officiellt kandidatland för att gå med i EU.

Utforska landets spännande historia genom att hyra ett semesterhus i Montenegro hos NOVASOL!