Trafikregler i Tjeckien

  • Det är förbjudet att köra bil utan säkerhetsbälte. Det gäller alla sittplatser i bilen.
  • Hastighetsbegränsningarna är 50km/h i tätbebyggt område, 90 km/h utanför tätbebyggt område och 130 km/h på autobahn.
  • Promillegränsen är 0,00: För bilföraren gäller ett absolut alkoholförbud.
  • Det är inte heller tillåtet för föraren att använda mobiltelefonen under bilresan, enbart via ett ”handsfree” set. D.v.s. en utrustning för mobiltelefonen, där man använder högtalarfunktionen.
  • Mellan 28 oktober och 31 mars är det krav på att använda halvljus.
  • Vägarna i Tjeckien är inte av samma standard som i Sverige. Det är viktigt att anpassa körandet därefter.
  • Vi rekommenderar att parkera bilen på bevakade parkeringsplatser eller i garage. Om det inte är möjligt bör man använda synliga rattlås eller billarm. Lämna inga värdefulla ägodelar, plånböcker eller annat som kan locka till inbrott.
  • I Tjeckien måste man betala vägskatt på alla genomfartsleder samt på autobahn. Det gör man genom att köpa en tidsbegränsad dekal vid landsgränsen eller på någon av postkassorna. Det är även möjligt att köpa en dekal på vissa bensinmackar.
  • Det är lag på att motorcykelförare och mopedanvändare måste använda hjälm. Det gäller även barn upp till 15 år på cykel.
  • Vid problem med bilen: UAMK 1230

Välkommen att hyra ett semesterhus i Tjeckien hos NOVASOL! Kör försiktigt!