Förhistoria (-1526)

I början av 800-talet e. Kr. uppstår ett självständigt, slaviskt furstendöme vid floden Nitra. Området ingår i Stormähriska riket fram till början av 900-talet. I samband med detta övergår befolkningen till kristendomen. Landet erövras av ungrarna, som behåller kontrollen i 1000 år. En ungersk befolkning bosätter sig på slätterna och i de större dalgångarna, och en ungersk godsägarklass växer fram under medeltiden. På 1200-talet sker en omfattande tysk invandring. Tyskarna startar gruvdrift och utvecklar stadsväsendet. I samband med inre splittring i Ungern kan stormän tidvis göra sig självständiga. Många tyskar och slovaker övergår till Luthers lära under 1500-talet, samtidigt som många ungrare blir kalvinister.

Habsburgska tiden (1526-1918)

Vid den turkiska ockupationen av Ungern 1526 tillfaller Slovakien det habsburgska huset. Fram till början av 1700-talet hotas landet av turkiska invasioner. Under Trettioåriga kriget (1618-1648) tar motreformationen fart, och protestanterna blir en minoritet. Livegenskapen upphävs, och religiös tolerans deklareras av kejsar Josef II 1781. Slovakisk och ungersk nationalism leder till starka spänningar i mitten av 1800-talet. De ungerska myndigheterna försöker göra samhället mer ungerskt. Förtryck och fattigdom leder till att många slovaker utvandrar, men ungrarna förblir en minoritet.

Tjeckoslovakiska tiden (1918-1993)

År 1918, efter första världskriget, bildas Tjeckoslovakien av områdena Mähren, Böhmen och Slovakien. Motsättningar mellan tjecker och slovaker medför att många slovaker kräver självstyre. Ett begränsat sådant erhålls 1938. Samma år avträds det av ungrare bebodda gränsområdet till Ungern. Ett auktoritärt styre efter nazistisk förebild skapas, som dock avsätts av centralregeringen i Prag 1939. Med tyskt stöd förklarar sig Slovakien sig självständigt, men blir i praktiken en tysk lydstat. Under andra världskriget deltar Slovakien på Tysklands sida, och landets judar deporteras. Efter kriget återuppstår Tjeckoslovakien, inklusive de tidigare avträdda områdena mot Ungern, och med ett begränsat slovakiska självstyre. På 1960-talet sker en industrialisering av landet, och 1969 får Slovakien fullt inre självstyre. Den så kallade normaliseringen efter Pragvåren 1968 leder inte till något större motstånd, men efter sammetsrevolutionen i Prag 1989, vaknar den slovakiska nationalismen.

Nutid (1993-)

Slovakien skiljs från Tjeckien (Mähren, Böhmen) 1993, och blir självständigt. Ekonomin utvecklas dock svagt. År 2004 gick Slovakien med i EU.

 

Ta del av Slovakiens historia genom att hyra ett semesterhus i Slovakien hos NOVASOL!