Trafikregler i Polen

 

  • För inresa i Polen krävs förutom körkort även registreringsbevis i original. Det s.k. Gröna kortet från försäkringsbolaget är inte längre nödvändigt. Då detta är en relativt ny bestämmelse, rekommenderar vi ändå att ett Grönt kort medtas. Kontakta ditt försäkringsbolag. Bilen skall ha nationalitetsbeteckning (S-märke).

 

  • Högsta tillåtna hastighet är 90 km/h på landsväg, 130 km/h på motorväg, 110 km/h på vissa genomfartsleder och i tätort 50 km/h. Nya motorvägar är avgiftsbelagda.

 

  • Rattonykterhet ger höga böter och såväl körkort som bil kan beslagtas. Promillegränsen är 0,2.

 

  • Polen har ett väl utbyggt nät av bensinstationer med alla de vanliga bensin- och dieseltyperna, och ofta även fordonsgas. De flesta bensinstationer håller öppet mellan 06.00 och 22.00. På motorvägarna är de ofta öppna dygnet runt.

 

  • Mellan 1 oktober och siste februari måste halvljus användas. Detsamma gäller året om för motorcyklar. Det är inte tillåtet att tala i mobiltelefon under resan, förutom om man använder s.k. handsfree.

 

  • Dubbdäck är inte tillåtna. Snökedjor rekommenderas. Nödtelefoner finns utefter motorvägarna. Larmnummer 112. Vi rekommenderar att bilen parkeras på bevakad parkeringsplats.

 

Välkommen att hyra hus i Polen hos NOVASOL, och du - kör försiktigt!