Bulgariens historia

Bulgarien har en lång historia och givetvis kan det vara intressant att läsa på lite om resmålet innan semestern. Här kan du som ska hyra hus i Bulgarien för semestern läsa lite kort om några årtal och händelser i landets historia. 

Viktiga datum i Bulgariens historia

 • 600 e.Kr. bildades det första Bulgariska riket.
 • Ca 862: Kyrill Och Method utvecklade den glagolica skriften och förde de slaviska språken in i den kyrkliga liturgin. Efter Kyrill får det det kyrilliska alfabetet sitt namn.
 • 864: Antog officiellt kristendomen.
 • 1018-1185: Bulgarien under bysantiskt styre
 • 1185-1396: Andra bulgariska kungariket
 • 1396-1878: Bulgarien under turkiskt styre.
 • 1877/78: Bulgarien befrias i ryska-turkiska kriget. Osmanska riket erkänner Bulgariens autonomi.
 • 03.03.1878: Bulgarien blir ett autonomt furstendöme inom imperiet.
 • 1878: Norra Bulgarien blir en bulgarisk monarki. Södra Bulgarien; Självstyre under turkiskt överhöghet.
 • 1885: Södra Rumeliens förenas med kungadömet Bulgarien.
 • 1908: Bulgarien blir självständig bulgarisk monarki.
 • 1912/13: I första Balkankriget blir Turkiet framförallt tillbaka trängda av Bulgarien. Bulgarien förlorar i det andra Balkankriget Adrianopel till Turkiet, västra Thrakien till Grekland, större delen av Makedonien till Serbien och södra Dobrudscha till Rumänien.
 • 1915-1918: Deltog i första världskriget.
 • 1919: Freden i Neuilly: Förlorade östra Thrakien till Grekland och Strumica till Serbien
 • 1919-1923: Jordbrukspartiet, Premiärminister Stamboliski (mördades 1923)
 • 1935: Tsar Boris III förklarade att landet skulle få en ny konstitution.
 • 1940: Återvann södra Dobrudscha
 • 1941: Bulgarien deltar i kriget mot Jugoslavien, Grekland och ockupation av Thrakien och Makedonien. Bulgarien går in i andra världskriget på axelmakternas sida, men vägrar att deltaga i kriget mot Sovjetunionen.Bulgarien förklarar krig mot Storbrittanien och USA.
 • 1943: Tsar Boris III dör. Tsar Simeon II som var minderårig blev Bulgariens nya tsar med förmyndare.
 • 1944: 05.09. Sovjetiska trupper ockuperar landet.
 • 09.09.1944: Bulgarien blir blir folkrepublik och Georgi Dimitrov regeringschef.
 • 1947: Fredsavtal i Paris bekräftar gränseran från 1940.
 • 1949: Georgi Dimitrovs i Moskva död
 • 1954: Todor Schivkov blir första sekretär i det bulgariska kommunisktiska partiet. *1971: Ny bulgarisk författning efter sovjetisk modell. Todor Schivkov utnämns till ordförande av statsrådet.
 • 10.11.1989: Todor Schivkovs störtas, Demokratisering inleds.
 • 03.02.1990: Andrej Lukanovs, Premiärminister
 • 03.04.1990: Val Petar Mladenovs, Bulgariens president.
 • 01.08.1990: Första fria valen sedan 1946, Schelju Schelev valdes till president
 • 17.07.1991: Ny demokratisk konstitution och privatisering av ekonomin inleds
 • 13.10.1991: Parlamentsval, DKU bildar en koalitionsregering.
 • 10.12.1998: Avskaffning av dödsstraffet
 • 29.03.2004: Bulgarien blir medlem av NATO
 • 01.01.2007: Bulgarien blir medlem i EU

 

(Källa: Auswärtiges Amt)