Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Resehandlingar & Tullbestämmelser

Resehandlingar

För inresa till Österrike krävs giltigt pass.

Tullbestämmelser

Resande får införa momsbelagda varor köpta i andra EU-länder, så länge de tjänar ett egenvärde. För vissa varor gäller dock begränsningar enligt gällande EU-lagstiftning.

 

Sjukförsäkring Vid resa till Österrike behövs det Europeiska sjukförsäkringskortet som berättigar till samma sjukvård som övriga medborgare. För mer information se Försäkringskassans hemsida.