Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Finlands historia

Viktiga datum i Finlands historia

 • 1200talet - 1809 en del av Sverige
 • 1809: som autonomt storfurstendöme till Ryssland
 • 1812: Förflyttning av huvudstaden från Turku (Åbo) till Helsingfors
 • 06.12.1917: Självständighetsförklaringen
 • 1918: Inbördeskrig
 • 30.11.1939: Angrepp från Sovjetunionen på Finland. "Vinterkriget" börjar
 • 1941-44: Fortsättningskriget mot Sovjetunionen
 • 1947: Fredsfördraget i Paris
 • 1948: Vänskaps-, samarbets- och biståndspakt med Sovjetunionen ingås
 • 1955: Finland blir medlem av Nordiska Rådet och FN
 • 1961: Finland blir associered medlem av EFTA
 • 1989: Finland anslutar sig till Europarådet
 • 1995: Finland blir medlem av EU
 • 2002: EURO införs i Finland